Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS, die verenigingen ondersteunt om sportaanbod voor inactieve groepen te ontwikkelen en uit te voeren. De Sportimpuls is een unieke kans voor clubs om (financiële) ondersteuning te ontvangen voor de opstart en uitvoering van nieuw sportaanbod.

De Sportimpuls biedt sportcentra de kans om nieuw aanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod te verbeteren en zo de eigen club te versterken. Hierbij dient de club gebruik te maken van interventies die eerder succesvol zijn gebleken.

Alle sportaanbieders die sport en beweegactiviteiten aanbieden op lokaal niveau, en minstens 2 jaar aantoonbare ervaring hebben, mogen een aanvraag schrijven voor de Sportimpuls. Dit betekent dat nieuwe bedrijven of afdelingen geen aanvraag mogen schrijven.