Dopingreglement

Topsport en dopingcontroles

Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat hij/zij te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit, in het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een sportevenement.

Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied. Sporters moeten in ieder geval rekening houden met de volgende zaken.

De dopinglijst

Als (top)sporter kun je niet alle geneesmiddelen zomaar gebruiken. Er zijn namelijk redelijk veel geneesmiddelen die dopinggeduide stoffen bevatten. Daarom heeft de Dopingautoriteit de Dopingwaaier App ontwikkeld. In de App kun je direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping. Via deze app kun  je alles vinden wat je zou moeten weten over doping. Voor de volledigheid Dopingreglement 2011, dat geldig is t/m 31-12-2014 en het nieuwe Dopingreglement per 1-1-2015 (pdf)


100% Dope Free
De Dopingautoriteit is in samenwerking met de Atletencommissie de campagne 100% Dope Free – True Winner gestart, waarmee we een dopingvrije sport willen promoten. Je kunt je hierbij als sporter aansluiten.