Toernooireglement

Dit is het algemeen geldend reglement voor SBN goedgekeurde toernooien. Indien er bij een toernooi andere of afwijkende regels gelden, staat dit vermeld op de inschrijfformulieren.

 

 1. Gespeeld wordt volgens de regels van de WSF en SBN;
 2. Het dragen van een deugdelijke squashbril wordt ten zeerste aanbevolen;
 3. De deelname aan de toernooien staat open voor iedereen in het bezit van de Nederlandse Nationaliteit of de Nederlandse Squashnationaliteit (min. 5 jaar aaneengesloten woonachtig in Nederland);
 4. Inschrijfgeld is per persoon en per onderdeel (hoogte verschilt per toernooi);
 5. Spelers en speelsters zijn verplicht te assisteren bij het marken en scheidsen van wedstrijden;
 6. De sluitingsdatum voor inschrijvingen is meestal 10 dagen voor de start van het toernooi;
 7. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens 'best of five' systeem (met uitzondering van dubbels, hier wordt gespeeld om drie gewonnen games);
 8. Spelers en speelsters dienen zich 30 minuten voor de geplande aanvangstijd van de wedstrijd te melden bij de toernooileiding;
 9. Indien een speler zich 10 minuten na de geplande aanvangstijd niet bij de toernooileiding gemeld heeft, kan de toernooileiding de wedstrijd toekennen aan de tegenstander;
 10. De toernooileiding kan goedkeuring verlenen voor vervanging gedurende het dubbel-toernooi van maximaal 1 speler of speelster van een dubbel-team;
 11. Spelers en speelsters van een dubbel-team zijn verplicht dezelfde kleding te dragen in verband met herkenbaarheid voor referee, marker en toeschouwers;
 12. Bij afmelding dienen administratiekosten (hoogte verschilt per toernooi) te worden betaald;
 13. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor categorieën samen te voegen en/of deelnemers in een andere categorie in te delen dan waarvoor zij hebben ingeschreven;
 14. In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding;