Clubadvies

Squash Bond Nederland kan verenigingen en centra advies geven en ondersteuning bieden wanneer nodig. Wij helpen u graag met het beantwoorden van vragen en het ondersteunen bij het opzetten van nieuw aanbod of het verbeteren van het huidige aanbod.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@squashbond.nl.

 

Subsidiemogelijkheden

Regelmatig krijgen we de vraag of er subsidiemogelijkheden zijn voor squashclubs. Voor verenigingen zijn er meer subsidies waar ze aanspraak op kunnen maken dan voor commerciële clubs. Toch zijn er ook zeker mogelijkheden voor commerciële clubs. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de mogelijkheden die er zijn voor clubs of hoe zij het best kunnen kijken naar de mogelijkheden:

Oranjefonds: Met het initiatief ‘De kracht van sport’ wil het Oranjefonds de sociale betekenis van sport vergroten en sport als middel inzetten om samenhang en betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. In dit traject is het van belang dat er een samenwerking wordt opgezet met een welzijnsorganisatie om de maatschappelijke doelen te bereiken. De sport zelf is niet het doel van het programma, maar het middel. Meer informatie over de ‘Kracht van sport’ en het Oranjefonds is te vinden via www.oranjefonds.nl/sport.

Om een subsidie binnen te halen kunnen clubs het beste op zoek gaan naar mogelijkheden op lokaal niveau. Bijna alle banken hebben een fonds waar ze geld beschikbaar hebben voor maatschappelijke projecten.

Er zal steeds meer naar gestreefd worden om sport in te zetten als middel. Door het in beweging brengen van doelgroepen is het de bedoeling om maatschappelijke doelen te bereiken. Meer ouderen laten bewegen, overgewicht tegen gaan of re-integratie van doelgroepen in de maatschappij. Voor clubs is het daarom aan te raden om te zoeken op subsidiemogelijkheden gekoppeld aan een thema en niet gericht te zoeken op subsidies die beschikbaar zijn voor de sport. Deze zijn namelijk in mindere mate aanwezig voor commerciële clubs.

Daarnaast is het goed om eens te bekijken welke subsidies beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waar steeds meer subsidie of fondsen- gelden voor beschikbaar komen.