Vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij SBN. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de squashsport) je onveilig voelt, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo'n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Wie ben ik?

Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur. Daar was ik ook vertrouwenspersoon. Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd. Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching. Ik ben heel blij dat ik na zoveel jaar uit de sportwereld te zijn geweest, weer een bijdrage kan leveren, vooral aan een gezond sportklimaat binnen de drie samenwerkende sportbonden (NTTB, KNAS en SBN).


Ik ben op mijn achtste begonnen met tafeltennis en heb zowel op nationaal als internationaal niveau gespeeld. Op het moment dat ik al weer lang geleden zelf een klacht bij de bond wilde indienen op het gebied van seksuele intimidatie, bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik door de NTTB benaderd om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren. Zo is het bekende balletje gaan rollen, waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren. Dat doe ik niet alleen bij de NTTB, maar ook bij de andere met de NTTB samenwerkende bonden (Squash Bond Nederland en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond).

Heb je te maken met ongewenst gedrag?
Neem dan contact op met vertrouwenscontactpersoon Inge Schultze via 06 - 481 717 26. 


In de ernstigere gevallen (met name seksuele intimidatie) kun je ook direct naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. DIt nummer is 24 uur per dag bereikbaar via 0900 - 205 55 90 (€ 0,10 p.m.). De mensen die daar zitten, weten precies hoe ze in dat soort gevallen moeten helpen.