Topsport Fonds

Ondersteuning Nederlandse Squashsport door Topsport Fonds Orange Double Dot.

Topsport Fonds Orange Double Dot.
In deze tijden is het moeilijk om volledig te leven van de inkomsten als professioneel squasher en als aanstormend jong squashtalent. Sinds 2008 is het aantal toernooien met geldprijzen behoorlijk afgenomen, veel sponsoren hebben zich teruggetrokken en de subsidiepot van de NOC*NSF is drastisch verminderd.

Daar gaan wij met de Squash Alumni, oud-squashers en squashliefhebbers van de Orange Double Dot wat aan doen. 

Ondersteuning van de carrière van fulltime squashers.
Immers je kunt niet trots zijn op activiteiten uit je eigen verleden, als diezelfde activiteiten geen betekenis hebben in de toekomst. Bij de opzet van het fonds waren 6 ex-squashers en squashliefhebbers betrokken die besloten hebben een bijdrage te gaan leveren.

Wij hebben allemaal ons leven met squash letterlijk of figuurlijk mogen verrijken, en nu is het pay-back-time. Velen van de Orange Double Dot zijn bereid om jaarlijks minimaal € 250,- (of een ander bedrag) bij te dragen aan de ondersteuning van het Topsportfonds, een initiatief voor ondersteuning van de carrière van fulltime squashers.

Wij vragen – vrijwillige - bijdragen ten behoeve van de nieuwe generatie (top)squashers, die volledig kiezen voor een squashcarrière (eventueel in combinatie met een studie) en die ondersteuning nodig hebben voor een sprong in hun squashloopbaan. Niet om in reguliere kosten van onderhoud te voorzien, maar een besteding die kan uiteenlopen van deelname aan een paar specifieke toernooien of specifieke trainingen om een sprong op de ranglijst te maken, tot eenmalige begeleiding op mentaal gebied of een training om een fysiek issue (lenigheid, startsnelheid) aan te pakken, een relevante stage en dergelijk.

Tijdelijke financiële ondersteuning voor veelbelovende topsquashers.
Spelers kunnen een project aanvraag voor tijdelijke financiële ondersteuning indienen. Alle aanvragen moeten ingediend worden met motivatie, begroting en rapportage bij het bestuur van de Orange Double Dot. Dit bestuur bestaande uit Robert Jan Anjema, Tom Lucas en Maurice Wolters. Deze commissie, gekozen uit en door de leden van de Orange Double Dot, stelt de regels op en beslist over de aanvragen, na ook de technisch directeur/bondcoaches SBN te hebben geraadpleegd. De commissie zal jaarlijks rapporteren over de projecten, de effecten en van wie de bijdragen ontvangen zijn. Alles in volledige transparantie.

Iedereen die naar onze mening zijn of haar leven verrijkt (figuurlijk/letterlijk) heeft met squash zoals bondsbestuurders, clubbestuurders, commissieleden, trainers, coaches, baan eigenaren, ex-internationals, scheidsrechters, toernooiorganisatoren, sponsoren en overige squashliefhebbers kunnen lid worden en hun bijdrage leveren aan de Orange Double Dot.

Herken je je hierin en draag je topsquash een warm hart toe,  maak dan je  vrijwillige bijdrage van € 250,- over naar het ABNAMRO rekening nummer NL78 ABNA 0581 6687 74 t.n.v. Stichting Orange Double Dot en ontvang direct een uitnodiging voor de volgende gezamenlijke activiteit Orange Double Dot voor spelers en andere squashliefhebbers.

Voor aanvragen en andere vragen voor ondersteuning en bijdrage stuur een mail naar ODD@anjema.net

Orange Double Dot, voor iedereen die squash in Nederland lief heeft.

Namens het bestuur Orange Double Dot

Robert Jan Anjema

 

De activiteiten van het fonds kunnen gevolgd worden op de facebookpagina van Orange Double Dot