Internationale squashgeschiedenis

Squash is circa 1865 in Engeland ontstaan. Er zijn twee lezingen:

  • De ene lezing is dat squash in de befaamde kostschool Harrow ontstaan is en buiten werd gespeeld door jongens, die moesten wachten op de "rackets"-baan.
  • De andere lezing is dat squash door gegijzelden in een gevangenis is ontwikkeld door een bal op de binnenplaats tegen muren te slaan. Deze gegijzelden waren mensen die hun schuld niet betaald hadden, dus veelal mensen uit hetzelfde milieu als de leerlingen van de Harrow kostschool.


De eerste spelregels en de eerste echte baan zijn wel in Harrow ontwikkeld. Vanuit deze kostschool sloeg de squashvlam over naar andere voorname kostscholen en de grote universiteitssteden Oxford en Cambridge. Vanuit deze kostscholen trok squash met de ex-studenten mee naar Londen en de koloniën. Zo kwamen de befaamde banen in Peshwar door het binnenlandse bestuur tot stand en van daaruit bereikten de Pakistani hun wereldpositie. Ook in Egypte werd door de hoge ambtenaren en militairen gespeeld. In 1939 zocht de Royal Air Force (RAF) een sport, die aan een aantal voorwaarden moest voldoen: niet te veel ruimte in beslag nemen, hoge reactiegraad, hoge fitheidswaarde en in korte tijd te spelen. Een onderzoek wees uit dat squash voor het vliegend personeel de ideale sport was. Zo verschenen op alle RAF-bases, squashbanen waar ook ter wereld. Het Britse leger nam dit initiatief over. Zo kan men in West-Duitsland squashbanen vinden op de RAF-vliegvelden in Brugen en Rheindalen. Hierdoor begon squash populair te worden.

Het commerciële squash ontwikkelde zich vooral in Australië en stak van daaruit over naar Engeland. Met het commerciële squash begon een enorme groei en bloei van de sport. Vanuit de exclusieve sfeer van de kostscholen, universiteiten, officiersmesses en clubs kwam squash opeens tevoorschijn als een sport voor allen. Vandaar dat squash in Engeland op dit moment de op één na grootste sport is. In Duitsland neemt squash met tennis en voetbal een plaats in de top-3 in. Wereldwijd wordt squash in meer dan 175 landen zowel op wedstrijd- als recreatief niveau door mannen en vrouwen beoefend (totaal meer dan 20 miljoen beoefenaars).