Geschiedenis SBN

SBN is de enige door de overheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afgekort Ministerie van VWS) en de stichting De Nationale Sporttotalisator erkende squashbond en is lid van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). De bond is op 1 november 1938 in Rotterdam opgericht door drie al bestaande squashverenigingen. Dit waren de verenigingen Squash Rackets Rotterdam, Squash Rackets Amsterdam en Squash Rackets Utrecht. Op dit moment is SBN gevestigd te Zoetermeer.

Het eerste bestuur van de bond bestond uit:

  • J.M. Fentener van Vlissingen; voorzitter;
  • Mr. J.C. van Laer; secretaris-penningmeester;
  • P. Goedkoop; bestuurslid;
  • D. Croll; bestuurslid;
  • J.W. Bartelds; bestuurslid.


In 1941 zijn de eerste officiële landskampioenschappen georganiseerd. Voor die tijd waren er al kampioenschappen, maar deze waren officieus. De eerste winnaars in 1941 waren mevrouw M. van Laer-Fabius bij de dames en de heer H. Timmer bij de heren. De eerste officiële landenwedstrijd werd in 1953 gespeeld tegen Ierland. Nederland verloor deze wedstrijd met 5-0.

Tot 1976 is SBN een bond geweest met uitsluitend verenigingen als leden. In 1976 werd het door een statutenwijziging mogelijk individuele spelers als lid te aanvaarden. Alleen aangesloten verenigingen en centra, die een verklaring hebben ondertekend, dat zij de statuten van de bond onderkennen en zullen naleven, kunnen aan de competitie deelnemen en goedkeuring krijgen voor aangevraagde toernooien. Bondsleden in niet-aangesloten centra en verenigingen kunnen wel deelnemen aan toernooien, maar niet aan de competitie.

SBN is de officiële belangenbehartiger en het internationale boegbeeld van squashend Nederland. Van origine is SBN het administratie en organisatiebureau dat verschillende producten levert en in diverse zaken een ondersteunende rol biedt aan de squasher en de aanbieder van de squashsport. Het doel van de bond is het bevorderen van de squashsport. Dit tracht zij te bereiken door het vormen van een hechte band tussen alle beoefenaars van de squashsport, het promoten van de squashsport, het steunen van alle initiatieven, welke de ontwikkeling van de squashsport bevorderen, het bekend maken van de regels van de squashsport, het uitschrijven, organiseren, regelen en steunen van squashwedstrijden en vertegenwoordiging van de Nederlandse squashsport. SBN is als enige organisatie in Nederland gerechtigd kampioenschappen (zowel nationale als internationale) te organiseren en vertegenwoordigende teams af te vaardigen, ranglijsten te maken en spelers in toernooien te plaatsen.