World Squash Day

Sinds 2001 heeft de World Squash Federation aandacht voor 'World Squash Day.' Deze dag, die rond de start van het nieuwe seizoen valt, staat in het teken van het promoten van de squashsport wereldwijd. Het uiteindelijke doel hiervan is natuurlijk om nóg meer mensen enthousiast te krijgen voor squash.

De laatste jaren krijgt deze dag wereldwijd steeds meer aandacht en wordt er ook in Nederland aandacht besteed aan deze dag. Het is een mooi moment voor squashclubs om deel te nemen aan dit momentum en promotie te maken voor de eigen activiteiten en squash in het algemeen.

World Squash Day wordt dit jaar (2020) gehouden op 10 oktober!

Alle informatie over 'Word Squash Day' is te vinden op deze website en deze Facebookpagina.