MBO lessen

Binnen het MBO vinden ze het van belang dat jongeren voldoende bewegen binnen het onderwijs en dat hier voldoende aandacht voor is.  Bewegen en sporten moet nog meer en beter ingepast worden in hun dagelijks leven als student, maar zeker ook straks in de uitoefening van hun beroep.

Om studenten en onderwijsinstellingen hier in te voorzien heeft Squash Bond Nederland een lesprogramma ontwikkeld van 4 lessen van ongeveer 1.5 uur. Deze lessen kunnen gegeven worden door een gediplomeerd trainer, alsmede door een gediplomeerd docent. Vanuit Squash Bond Nederland streven wij er naar dat de gediplomeerde trainer een rol speelt bij de uitvoering van de lessen, voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid op de baan.  De lessen kunnen ingezet worden voor 4e en 5e-jaars studenten van het voortgezet onderwijs en studenten op het MBO/HBO.


Hoe werkt het?
Ga naar de site www.vitaalmbo.nl en meld je (gratis) aan. Daarna kun je de database onmiddellijk gebruiken en is het lesprogramma te vinden onder ‘Bewegen en sport’. Binnen een module staan diverse activiteiten uitgewerkt en deze zijn onmiddellijk te bekijken en te downloaden.

Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn over dit lesprogramma, willen wij u vragen contact op te nemen met het bondsbureau via info@squashbond.nl.