Coronavirus

Op deze pagina kunt u relevante informatie vinden ten aanzien van het coronavirus en zaken die belangrijk kunnen zijn voor u als squashcentrum. De informatie die SBN gebruikt wordt dagelijks geüpdatet op basis van verschillende informatiestromen van onder meer het Ministerie van verkeer, welzijn en sport (VWS), NOC*NSF en het RIVM. Indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met Rogier van Veen, contactpersoon voor centra en verenigingen via het mailadres: rogier@squashbond.nl

 

Welke maatregelen gelden voor squashcentra?

SBN heeft met succes een lobby gevoerd samen met Platform Ondernemende Sport en NOC*NSF om de maatregelen ten aanzien van squash te vervroegen. Hierdoor lijkt squash nu mogelijk per 1 juli, mits de situatie dit toelaat. 

 • Binnensportfaciliteiten waaronder squashcentra dienen vooralsnog gesloten te blijven tot 1 juli aanstaande.
 • Sportactiviteiten in de vorm van losse baanhuur is vooralsnog verboden tot 1 juli aanstaande.
 • Bijeenkomsten (lees: competities en toernooien) zijn verboden tot 1 juli aanstaande.
 • Sportkantines van verenigingen zijn gesloten tot 1 juli.
 • Commerciële sporthoreca is mogelijk per 1 juni.
 • Activiteiten buiten organiseren voor jeugd en/of volwassenen zijn mogelijk, vraag bij SBN het geldende protocol op via rogier@squashbond.nl
 • SBN werkt in de tussentijd aan een gefaseerde exitstrategie met daarbij horende protocollen in samenwerking met de ministeries van EZK, VWS en met partijen als Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF
 •  

Wanneer ontvang ik als centrum het Protocol verantwoord squashen in de 1,5 meter samenleving?

SBN verwacht dat het binnen 48 uur na de persconferentie op woensdag 27 mei de brief met aanvullende maatregelen ontvangt. Op basis van deze informatie past SBN haar protocol - dat geldend is voor alle centra in Nederland (lid of geen lid van SBN) aan. Zodra dit document gereed is wordt dit gedeeld met de bij ons bekende squashaanbieders in Nederland.

 

Hoe helpt SBN mij met dit protocol?

Brancheleden van SBN worden op de hoogte gehouden via de speciale web omgeving. Centra die geen branchelid zijn ontvangen periodiek een informatiebrief Daarnaast worden centra -daar waar mogelijk- ondersteund in materialen die benodigd zijn om het protocol ten uitvoer te brengen. Denk hierbij aan zaken als een reserveringssysteem voor banen en offline en online communicatie uitingen door DPD Pakketdienst afgeleverd in het centrum. Informatie hiervoor kan worden opgevraagd bij rogier@squashbond.nl

 

Wat doet SBN met haar competities en toernooien?

SBN heeft tot 1 juli aanstaande alle competities en toernooien afgelast dan wel opgeschort. Voor de rest van de sportzomer zijn verschillende scenario's gemaakt ten aanzien van verplaatsingen, doorgang of het inhalen van opgeschorte duels. Alle informatie hierover is hier terug te vinden.

 

Zoekt u meer antwoorden?

Als ondernemer of als vereniging wilt u vast en zeker informatie vinden en/of antwoorden krijgen op onderstaande thema's. SBN heeft alle actuele en relevante informatie gebundeld in een aparte web omgeving voor haar brancheleden. Op deze omgeving kunt u onder meer kennis uit wisselen met andere verenigingen, commerciële aanbieders of met andere organisaties.

 • Zijn er financiële regelingen voor mij als vereniging of ondernemer?
 • Informatie ten aanzien van lidmaatschappen/contributies
 • Verenigingen & huur
 • Algemene Ledenvergadering op de vereniging
 • Vrijwilligersvergoedingen
 • Contracten trainers
 • Noodfonds Sport
 • Liquiditeitspositie
 • Accommodatiezaken
 • Juridische zaken (bijv. HR/Personeelsmanagement)

 

Hoe kan ik branchelid worden om op de hoogte te blijven van de laatste relevante informatie aangaande het coronavirus, de financiële impact analyse in te vullen en om kennis uit te wisselen met de andere brancheleden? Branchelid worden van SBN kan in deze tijden voor een relatief laag bedrag, neem hiervoor contact op met rogier@squashbond.nl