Strategie en beleid

Strategische visie 2020-2025

De sport in Nederland is aan het veranderen. Verhoudingsgewijs verkiezen sporters steeds vaker ongeorganiseerd sporten boven het sporten bij een vereniging. Het aantal racketsporters neemt sinds de afgelopen tien jaren al af. Dus ook de (georganiseerde) squashsport heeft het moeilijk. Om de continuïteit van SBN te kunnen waarborgen, is de laatste jaren ‘het huis op orde’ gebracht. Lees hier het meerjarenbeleidsplan 2020- 2025

 

Jaarplan

Jaarlijks maakt SBN een jaarplan waarin de strategische visie 2020-2025 is doorvertaald.

Klik op onderstaand jaartal om het jaarplan in te zien.

2020

2021

 

Financiële documentatie

Hiervoor verwijzen we je naar de gepubliceerde documentatie voor de meest recente ALV.

 

Overige kerndocumenten

Besturingsmodel

Directiestatuut

Protocol omgang met vrijwillige dubbelfuncties 

 

Klachtenwijzer SBN

Indien je als lid een klacht hebt over een al dan niet wedstrijdspecifieke situatie, kan je deze met ons of een van de aangesloten instanties delen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de Klachtenwijzer SBN. Wordt de vraag onvoldoende beantwoord? Neem dan contact op met wedstrijdsport@squashbond.nl.

 

Evenementen Beleid

In de afgelopen jaren heeft SBN zijn evenementen vaker in samenwerking met derden georganiseerd. De SBN heeft de visie om de activiteiten niet alleen als toernooien maar ook steeds meer als evenementen te organiseren met extra activiteiten, marketing en evenementbeleving. Het moet een beleving zijn voor deelnemers, toeschouwers en sportliefhebbers om een SBN activiteit te bezoeken.  Lees hier verder.