Veilig Sport

Squash Bond Nederland is via het NOC*NSF aangesloten bij Centrum Veilig Sport Nederland. Veilig Sport Nederland hanteert diverse gedragscodes en richtlijnen voor diverse functies in de sport. Gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. Dus ook voor jou als sporter, trainers/coach, sporter en topsporter. Squash Bond Nederland onderschrijft deze codes en verlangt van ieder lid, squasher, sporter, official of betrokkene dat zij deze gedragscodes op een positieve manier naleven. Voor diverse groepen zijn er verschillende gedragscodes.

 

Sporter

 

 

>> Meer informatie over de gedragscode voor sporters

Topsporter

 

>> Meer informatie over de gedragscode voor topsporters

Trainers en Begeleiders

 

>> Meer informatie over de gedragscode voor scheidsrechters

Officials/Scheidsrechters

 

>> Meer informatie over de gedragscode voor scheidsrechters

Meldpunt ongewenst gedrag

Squash Bond Nederland vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en zet daarom in op een veilige sportomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude en alle het andere ongewenst gedrag in de sport. Je vindt hier alle informatie waarmee wij samen met onze centra gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken. Niet alleen zijn er verschillende manieren om ergens melding van te maken, deze mogelijkheden zijn ook bedoelt om er met een professional  over ongewenste zaken binnen de sport te praten.

>> Meer informatie over het melden van ongewenst gedrag