Regionale Trainings Centra

Regionale Trainingscentra

Squash Bond Nederland zit na een aantal jaar weer in een opbouwfase m.b.t. topsport waarbij SBN alle lagen in de piramide wil kunnen bedienen. De topsport piramide heeft in het verleden een uitgebreidere invulling gekend waarin meerdere programma’s voor meerdere doelgroepen aangeboden konden worden. Nederland genoot destijds nog van de aanwezigheid van internationale toppers als Laurens Jan Anjema en Natalie Grinham. Topsquash stond er toen in Nederland betreft prestaties beter op wat resulteerde in aanvullende financiering van NOC*NSF

Squash Bond Nederland ontvangt een aantal jaar geen bijdrage meer vanuit het NOC*NSF en organiseert het nu samen met de sterkere jeugdcentra een programma om podium te bieden voor de aanstormende talenten. Een programma waarin lokaal verbinding wordt gezocht om spelers te enthousiasmeren en te ondersteunen richting een potentieel selectieschap van de Nationale Selectie. 

Regionale Trainingscentra bevatten een vitale functie in de continuïteit van de sport en zorgt voor een gezonde levensader. RTC’s dienen jonge sporters te inspireren waardoor zij bijdragen aan een nieuwe generatie en fans van de sport. RTC’s zijn daarmee de kweekvijver van juniorsquash in Nederland. Door centra in de regio’s te verbinden creëren we een uniforme werkwijze en hoeven centra niet ieder het spreekwoordelijke wiel zelf uit te vinden om kinderen te inspireren en te enthousiasmeren.

Jeugdstimulering

Naast het faciliteren van de regionale trainingen voor jeugd zijn de RTC's ook het lokale kenniscentrum voor andere centra om kennis uit te wisselen in het aanbieden van jeugdlessen en het werven van jeugdlessen. Wil je in contact treden met een RTC voor meer informatie?

Squash Almere: rtcalmere@squashbond.nl

Victoria Rotterdam: rtcvictoria@squashbond.nl

MeerSquash Hoofddorp: rtcmeersquash@squashbond.nl

 

Locaties & RTC Trainers

Het RTC programma is in 2023 van start gegaan bij drie locaties in Nederland. Bij voldoende juniorengroei heeft SBN de ambitie vanuit meerjarenbeleid om het aantal Regionale Trainings Centra uit te breiden naar meerdere locaties. Heb je als centrum interesse in een organisatie van een RTC? neem dan contact op met topsport@squashbond.nl

 

Squash Almere

RTC Coach: Dagmar Vermeulen

Mailadres: rtcalmere@squashbond.nl 

Programma:

•8 januari  

•5 maart

•2  april

•7 mei

•4 juni 

 

MeerSquash Hoofddorp

RTC Coach: Jason Morris

Mailadres: rtcmeersquash@squashbond.nl 

Programma

•8 januari

•5 maart

•2  april

•7 mei

•4 juni

 

Victoria Rotterdam

RTC Coach: Joeri Hapers

Mailadres: rtcvictoria@squashbond.nl 

•7 januari

•25 maart

•22 april

•13 mei 

•03 juni

 

De locaties van de RTC trainingen zullen voornamelijk georganiseerd worden bij de RTC Locaties. Echter zijn er een aantal trainingen die in de regio georganiseerd worden bij buurlocaties, centra met aankomende jeugd die dan incidenteel kunnen deelnemen aan de RTC trainingen. Daarmee wil de RTC inspelen op een aanzuigende en inspirerende werking voor buurcentra.

 

Voorwaarden RTC Selectie

Wil je in aanmerking komen voor een RTC Selectie? Hieronder vind je de selectievoorwaarden waar je aan dient te voldoen. Interesse? Mail dan jouw RTC om een selectie status aan te vragen of om een keer deel te nemen aan een RTC Training. Ieder jaar worden na het NK Junioren spelers geselecteerd en uitgenodigd, de technische staf en de RTC trainers kunnen tussentijds bepalen om spelers toe te voegen tot de selectie. 

 

Spelers dienen zich trots te voelen op het lidmaatschap van de RTC selectie. De eerste opstap naar een nationale selectie. Om deel uit te maken van de nationale selectie zijn er nationale selectiecriteria opgesteld die op basis van NK Jeugd prestaties worden bepaald. 

Selectievoorwaarden RTC selectie 2023 (Januari – Juni)

•Spelers dienen een jaarlijkse bijdrage van €85,- te voldoen aan SBN.

•Spelers dienen een jeugdlidmaatschap van SBN te hebben

•Spelers dienen jaarlijks deel te nemen aan minimaal 3 TMG evenementen

•Spelers dienen jaarlijks deel te nemen aan het NK Jeugd in zijn of haar categorie

•Spelers dienen zich te conformeren aan de SBN gedragsregels

 

Selectievoorwaarden aspirant lid (spelers op uitnodiging)

•Spelers dienen vanaf een tweede training een bijdrage te voldoen van €15,- per training te voldoen aan SBN.

•Spelers dienen een jeugdlidmaatschap van SBN te hebben

•Spelers dienen jaarlijks deel te nemen aan minimaal 2 TMG evenementen