Algemene Ledenvergadering

ALV Zaterdag 17 juni 2023

Algemene Leden Vergadering 17 juni 2023

Deze ALV vindt fysiek plaats bij het Frans Otten Stadion.

Klik hier om je aan of af te melden voor de ALV (Deadline 10 juni 2023)

Machtigingsformulier

Bekijk hier de ALV uitnodiging

 

Agenda ALV

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 19 November 2022
 4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2022, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 5. Update ontwikkelagenda en digitale koers SBN
 6. Voorstel aanpassing contributiewijziging basislidmaatschap 2023
 7. Integriteit 
  1. Aangenomen Normenkader NOC*NSF
  2. Aankondiging Atletencommissie Squash Bond NL
 8. Aankondiging statutenwijziging & overzicht nieuwe statuten
  1. Aansluiting Doping Autoriteit (Reeds vastgesteld ALV juni 2022)
  2. Aansluiting WBTR-wetgeving
 9. Aankondiging themabijeenkomst: Toekomst squashsport
 10. Bestuur
  1. Voordracht (her)benoeming bestuursleden
   1. Marjolein Houtsma (Voorzitter)
 11. Rondvraag & Sluiting

 

ALV Zaterdag 19 november 2022

Algemene Leden Vergadering 19 november 2022

Deze ALV vindt fysiek en online plaats bij het Frans Otten Stadion of via Microsoft Teams.

Klik hier om je aan of af te melden voor de ALV. (Deadline 16 november 2022)

Machtigingsformulier

Bekijk hier de ALV uitnodiging

 

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 12 juni 2022
 4. Belangrijkste ontwikkelingen 2022
 5. Plannen
  1. Jaarplan 2023
  2. Begroting 2023 (Toelichting begroting)
 6. Bestuur
  1. Voordracht benoeming bestuurslid
   1. Maarten van der Steen (Secretaris)
 7. Rondvraag & Sluiting

 

ALV Zondag 12 juni 2022

Algemene Leden Vergadering 12 juni 2022

Deze ALV vindt fysiek en online plaats via Microsoft Teams.

Klik hier om je aan of af te melden voor de ALV. (Deadline 8 juni 2022)

Machtigingsformulier

Bekijk hier de ALV uitnodiging

Agenda ALV 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 27 November 2021
 4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2021, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 5. Algemene gang van zaken
  1. Ontwikkeling 2022
   1. Update digitale innovatie/strategie
   2. Aankondiging nieuw squashers lidmaatschapsmodel
  2. Update financiën Squash Bond Nederland 2022
 6. Aanpassing aanmelding leden via clubs
 7. Aankondiging statutenwijziging en nieuw tuchtreglement
 8. Bestuur
  1. Aftreden secretaris Michiel Schoo
  2. Voordracht (her)benoeming bestuursleden
   1. Felive Salve (Penningmeester)
   2. Glenn Nohar (Algemeen bestuurslid)
   3. Eric Dietz (Algemeen bestuurslid)
 9. Rondvraag & Sluiting

 

ALV Zaterdag 27 november 2021

Algemene Leden Vergadering 27 November 2021

Deze ALV vindt online via Microsoft Teams plaats.

Klik hier om je aan of af te melden voor de ALV. (Deadline 20 november 2021)

Machtegingsformulier

Bekijk hier de ALV uitnodiging

 

Klik op de links in de agenda op de bijbehorende vergaderstukken te downloaden (PDF)

Agenda ALV

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 26 juni 2021
 4. Belangrijkste ontwikkelingen 2021
 5. Plannen
  1. Jaarplan 2022
  2. Begroting 2022
 6. Voorstel Tuchtreglement aanpassingen
 7. Rondvraag & Sluiting
 1.  

ALV Zaterdag 26 juni 2021

 

KLIK HIER OM JE STEM UIT TE BRENGEN VOOR DE ALVUITNODIGING ALV 

AANMELDLINK ALV Aanmelden kon tot zaterdag 19 juni. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor de ALV.

MACHTIGINGSFORMULIER Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels het machtigingsformulier

Stukken en Agenda ALV

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 28 November 2020
 4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2020, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 5. Algemene gang van zaken
  1. Heropening Squashsport
  2. Digitale Strategie SBN
  3. Voorstel wijziging (verlaging) contributie SBN
  4. Update financiën Squash Bond Nederland 2021
 6. Rondvraag & Sluiting

 

 

 

 

Voorgaande ALV's 

Algemene Leden Vergadering 28 November 2020

Deze ALV vindt online via Microsoft Teams plaats.

Klik hier om af- of aan te melden voor de ALV op 28 november 2020.

Machtigingsformulier

Uitnodiging ALV

Klik op de links in de agenda op de bijbehorende vergaderstukken te downloaden (PDF)

Agenda ALV 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 27 juni 2020 
 4. Belangrijkste ontwikkelingen 2020
 5. Plannen
  1. Jaarplan 2021
  2. Begroting 2021
 6. Rondvraag & Sluiting


Toelichting begroting 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene Leden Vergadering 27 Juni 2020

Uitnodiging (PDF)

Locatie: Online

Aanvang: 11:00

Er is de mogelijkheid om van 10:00 tot 10:30 in een online omgeving de mogelijkheid voor financiële en reglementaire vragen. 

Klik hier om af- of aan te melden voor de ALV 

Machtigingsformulier

Agenda 

1. Opening

2. Agenda ALV

3. Vaststelling verslag ALV November 2019

4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2019, accountantsverklaring, decharge bestuur en benoeming accountant.

5. Algemene gang van zaken     a) Ontwikkelingen Corona op Squashsport

     b) Financiën Squash Bond Nederland

     c) Ontwikkelingen Strategisch plan 2020

6. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement en statuten Squash Bond Nederland
          - Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
          - Toelichting wijzigingen Huishoudelijk Reglement
7. Bestuur:

     a)Aftreden voorzitter & secretaris

     b)Benoeming nieuwe voorzitter (CV Marjolein Houtsma)
        

8. Rondvraag & Sluiting

 

------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Leden Vergadering 30 november 2019

Locatie: Racketcentrum Houten, Pelmolen 7. 3994 XX  Houten

Aanvang: 11:00 (Vanaf 10:30 is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de financiële stukken van de vergadering)

Klik hier om af- of aan te melden voor de ALV 2019 op 30 november in Houten

Machtigingsformulier

Uitnodiging ALV

Agenda ALV

3. Vaststelling verslag ALV 29 juni 2019

6. Strategisch plan

7.1. Jaarplan 2020

7.2. Begroting 2020

Toelichting Forecast 2019

Toelichting Begroting 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Leden Vergadering 29 juni 2019

Locatie: Racketcentrum Houten, Pelmolen 7. 3994 XX  Houten

Aanvang: 11:00

 

Uitnodiging en agenda

Machtigingsformulier

 

3. Vaststelling verslag ALV November 2018

NOTULEN ALV 2018

4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2018, accountantsverklaring, decharge bestuur en benoeming accountant 2019

BESTUURSVERSLAG 2018

SBN AANBIEDINGSBRIEF

SBN CONTROLEVERKLARING 2018

SBN JAARREKENING 2018

6. Bestuur:

                  1. Aftreden Voorzitter

                  2. Verkiezing nieuwe voorzitter, penningmeester en andere bestuursleden

VOORDRACHT (HER)BENOEMING BESTUURSLEDEN

CV:

Bianca van Bilsen

Eric Dietz

Glenn Nohar

Felipe Salvé

Peter-Paul Scheerder

Michiel Schoo

 

Vergaderstukken ALV 17 November 2018

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 17-11-2018

Machtingsformulier ALV

Agenda 17-11-2018

Notulen ALV 30 Juni 2018

4) Jaarplan

5) Financieel

ALV 30 Juni 2018

Uitnodiging ALV 30 juni 2018

Machtingsformulier ALV

Agenda

3.a Portefeuille verdeling SBN 2018 bestuur

3.b Profiel bestuurslid Squashcentra, Breedtesport & jeugd 2018 ALV

3.b Profiel Penningmeester 2018 ALV

4. ConceptActielijst ALV 2017 v 31-5

4. Verslag ALV SBN 25 november 2017

5. Bestuursverslag 2017 DEF v 20-6

5. Forecast 2017 en begroting 2018 in cijfers

5. SBN - Aanbiedingsbrief 2017

5. SBN - Jaarrekening 2017 + getekende controleverklaring

6. SBN Beleid Evenementen toekenning

7.b Verslag Topsport en Talentontwikkeling 2017

 

Stukken ALV 25 november 2017

Agenda

Forecast 2017 en begroting 2018

Toelichting Forecast 2017

Toelichting begroting 2018

Voorstel SBN contributie 2018

Verslag ALV 24 juni 2017 CONCEPT

Concept Actielijst ALV 24 juni 2017

Toelichting topsport & talentontwikkeling forecast 2017 en begroting 2018

Jaarplan 2018

Verslag ALV 24 juni 2017

Machtigingsformulier ALV SBN 25 november 2017

 

Stukken ALV 24 juni 2017

Uitnodiging ALV 24 juni 2017

Agenda

Bestuursverslag 2016

SBN jaarrekening 2016

Toelichting jaarrekening 2016 en begroting 2017

Voorstellen SBN contributie

Accountantsverklaring

 

 

Zoetermeer, 17 mei 2017

Beste leden van de SBN,

Op de ALV van 11 februari 2017 zijn een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de begroting. De antwoorden op deze vragen hebben we uitgezocht en zijn vanaf nu te vinden in aparte documenten hier op de site. Wij gaan er van uit dat hierdoor de vragen zijn beantwoord. Voor verdere vragen kunt u zich altijd tot het bondsbureau wenden via mail aan info@squashbond.nl.

Met sportieve groet,
Namens de SBN,
Sven Wouters

Concept notulen BLV 11 februari 2017

Antwoorden vragen personele lasten

Toelichting vragen post Opleidingen

Toelichting begroting 2017 - openstaande debiteuren
 

Stukken BLV 11 februari 2017

Agenda

Bijlage I: Concept notulen ALV 19 november 2016
Bijlage II: Wijziging Statuten SBN
Bijlage III: Wijziging huishoudelijke reglement
Bijlage IV: Wijziging Tuchtreglement 
Bijlage V: Toelichting wijziging statuten en reglementen
Bijlage VI: Voorstel benoeming Harry Groen als voorzitter SBN
Bijlage VII: CV Harry Groen
Bijlage VIII: Begroting 2017

Stemrecht volmacht

Stukken ALV 19 november 2016

Agenda

Notulen ALV 25 juni 2016

SBN Jaarrekening 2015

Toelichting op de jaarrekening 2015

EY controleverklaring jaarrekening 2015

 

Stukken van de ALV van 25 juni 2016

 

Stukken van de Extra ALV van 14 November 2015

Concept notulen van de extra ALV van 14 november 2015

Aanwezige stemmen op de extra ALV van 2015

CV Bianca van Bilsen
CV Peter Paul Scheerder

 

Stukken van de ALV van 2015
Stemrecht volmacht
Agenda
Concept notulen ALV 2014
Jaarverslag SBN 2014
Jaarrekening 2014
Financieel statuut
Jaarplan 2015
SBN begroting 2015
Bestuursprofiel SBN
Rooster van aftreden 2015

CV Bianca van Bilsen

CV Peter Paul Scheerder

 

Stukken van de ALV van 2014
Stemrecht volmacht
Agenda
Concept notulen ALV 2013
Jaarverslag SBN 
Financieel jaarverslag 2013
Financieel statuut
Jaarplan 2014
SBN begroting 2014
Bestuursprofiel SBN
Rooster van aftreden 2014
Voorstel bondsbijdrage 

 

Stukken van de ALV van 2013
Aanmeldingsformulier ALV 20 juni 2013
Agenda
Notulen ALV 2012
Jaarverslag SBN 2012
SBN begroting 2013 (concept)
SBN aangepaste begroting
SBN concept jaarrekening 2012
Meerjaren Topsport en Talentontwikkelings plan 2013 - 2016
Stemrecht machtigingsformulier
CV Marchel Bardis